Betöltés...

CPTED

A tudatos tér és környezetalakítás szerepe a bűnmegelőzésben

A Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) azaz az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata szerint a bennünket körülölelő épített, fizikai környezet és az egyén kölcsönhatásban áll, közöttük interakció zajlik, amelyből következik, hogy a környezet megváltoztatásával az ember is változik, magatartása befolyásolható. A CPTED eszköztára olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek alkalmazása révén az elkövetők magatartása kontrollálható, a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges feltételek együttállásának csökkentése révén.

TELEPÜLÉS-BIZTONSÁGI INDEX (TBI)

A biztonság mérésének lehetősége

Az eredményes bűnmegelőzés alapja a bűnözési trendek ismerete, a kriminális cselekmények alakulásának folyamatos nyomon követése. A bűnözés struktúrájának, dinamikájának és terjedelmének feltérképezésére irányuló igényen túl fontos azonban az érintett épített környezet egyéb szempontok szerinti vizsgálata is. Mindez feltétele a megfelelő módszerek kiválasztásának.

Az általunk fejlesztett Település-biztonsági Index (TBI) lehetővé teszi a szükséges beavatkozási pontok és intervenciók gyors és pontos azonosítását.

KÖRNYEZETSZENZITÍV BŰNMEGELŐZÉS

Új szemlélet az építészeti bűnmegelőzésben

A környezetszenzitív bűnmegelőzés olyan módszer, amely vizsgálódása középpontjába a környezetet és az ott élő, egyének alkotta közösséget állítja. E módszer filozófiája értelmében nem fogalmazhatóak meg mindenhol alkalmazható általános megoldások.

Egyesületünk e filozófia mentén minden esetben a vizsgált terület jellemzőit, valamint az ott élők igényeit tekinti kiindulási pontnak. Az emberi környezetre fókuszálunk, de az épített környezetet megváltoztatása a célunk, lehetőség szerint bevonva e megváltoztatásba azokat is, akiket az átalakítás maga is érint. Módszereink a vizsgált környezet problémáira kínálnak megoldásokat úgy, hogy azok térben és időben csökkentsék, vagy megszüntessék a bűnözés volumenét, a bűnalkalmak létrejöttét, illetve az áldozattá válás lehetőségét.

SMART CITY

A modern, de élhető város

A városok nem örök, statikus és megváltoztathatatlan egységek, hanem folyamatosan alakuló, fejlődő, bővülő szövetek összességei, az emberi településformák legmagasabb szerveződési szintjei.

Ma már általános elvárás, hogy egy város okos és intelligens, vagy éppen modern legyen. Egyesületünk értelmezésében mindez azonban nem azt jelenti, hogy sok ezer telepített érzékelő kommunikál egymással és hatalmas központi számítógépes egységgel, megteremtve ezzel a modern városi automatizációt.

A BEVE okos városa olyan emberi közösség együttélésének helyszíne, ahol valamennyi innováció a biztonság és az élhetőség biztosítását szolgálja.

Top