Betöltés...

Képzések

Egyesületünk célja olyan képzések tartása, amelyek a résztvevők számára átfogó képet adnak a CPTED és a környezetszenzitív bűnmegelőzés elméleti hátteréről, valamint eszköztáráról.

Képzéseinket gyakorlatcentrikusság jellemzi, jó hangulat és élményközpontúság jellemzi.

Szakértés

Az általunk fejlesztett település-biztonsági index (TBI) alkalmazásával segítséget tudunk nyújtani azon településeknek, lakóközösségeknek, amelyek biztonságos és élhető környzetet szeretnének kialakítani, vagy éppen javítanának a pillanatnyilag tapasztalható biztonság és az élhetőség szintjén.

Kutatások

Egyesületünket szakmai pluralizmus jellemzi, tagjaink megannyi szakterületet képviselnek.

Kutatásaink során ennek megfelelően multidiszciplináris szinergiák felismerését célozzuk, a legújabb bűnmegelőzési trendeket keresve, hazai és nemzetközi viszonylatban.

Bűnmegelőzési projektek

Célunk a CPTED eszköztár és a környezetszenzitív bűnmegelőzés gyakorlatban történő alkalmazása, ismertségének növelése. Bűnmegelőzési kezdeményezéseink fókuszában a szakemberek és a lakóközösségek tagjai állnak, olyan együttműködésre sarkallva őket, amely az épített környezet megváltoztatására irányultan hat a társadalmi kapcsolatok, a közösségi kultúra, valamint a szociális kohézió pozitív irányú fejlődésére.

Konferenciák

Egyesületünk olyan konferenciák szervezését tűzte ki célul, amelyek – elsősorban – a szakemberek számára mutatják be a biztonságos és élhető városok kialakításának lehetőségeit, legújabb irányait, gyakorlatát.

Top